FORMULARZE PIN KOPERTY UTAJNIONE, RODO

koperty PIN hydalam
HYDALAM
VOID LABEL

Druki utajnione – koperty i formularze  PIN oraz TAN to nasza specjalność. Nasza firma specjalizuje się w produkcji druków utajnionych dla sektora bankowego, oraz innych podmiotów przetwarzających informacje niejawne oraz dane wrażliwe. Oferujemy produkty zgodne z dyrektywą UE dotyczącą RODO.

Od ponad 12 lat nasze rozwiązania i technologie są obecne w największych polskich bankach oraz firmach dla których bezpieczna dystrybucja informacji ma kluczowe znaczenie.

Formularze PIN / TAN

PIN TAB

Banki, operatorzy telekom, firmy IT oraz administratorzy danych osobowych powszechnie stosują druki utajnione.  Za pomocą formularza PIN przekazujemy kody, numery PIN oraz loginy i hasła. Mogą one służyć do kart, bankowości elektronicznej  oraz  innych elektronicznych systemów  wymagających uwierzytelnienia. Z uwagi na swoją konstrukcję koperty PIN są jednymi z najlepiej zabezpieczonych przesyłek masowych na rynku. Oferujemy różne  systemy PIN. Wszystkie produkowane przez nas systemy posiadają aprobatę i homologację stosownych organów certyfikujących. Systemy te są powszechnie akceptowane na całym świecie przez największe organizacje kartowe. Dostarczamy rozwiązania do personalizacji w systemach dot matrix ( koperty typu hot carbon) oraz w systemach druku laserowego. Koperty PIN do personalizacji w systemach druku laserowego to jednokartkowe formularze ze zintegrowanym polem maskującym PIN. Podczas personalizacji w drukarce laserowej dane umieszczone w tzw. okienku PIN nie są widoczne dla osoby która obsługuje system drukujący  – widoczne i czytelne są jedynie dane teleadresowe i inne informacje umieszczone na zewnątrz strefy chronionej. Większość oferowanych przez nas rozwiązań PIN oferowana jest w technologii selfmailer. Selfmailery to inaczej druki bezkopertowe gdzie pismo przewodnie / koperta jest jednocześnie korespondencją samonośną. Zastosowanie formy przesyłek samonośnych w znaczący sposób upraszcza i przyśpiesza konfekcjonowanie korespondencji i jej wysyłkę.

Formularze TAN służą do przekazywania haseł jednorazowych przy autoryzacji operacji. Koperta TAN to najczęściej jednokartkowy dokument formatu A4 ze zintegrowaną kartą (formatu karty kredytowej ISO 7810 ). Integracja karty polega na wzmocnieniu kartki (laminowaniu) w miejscu gdzie karta ma być umieszczona a następnie naniesieniu mikroperfora

TAN

cji  w kształcie i formacie karty. Formularz z kartą TAN po naniesieniu perforacji w dalszym ciągu stanowi integralną całość co jest warunkiem koniecznym do personalizacji w systemach druku laserowego.  Podczas personalizacji w miejscu umieszczenia karty nanoszone są kody jednorazowe TAN, natomiast na pozostałej części formularza dane adresowe oraz inne informacje które mają zostać przekazane adresatowi.  Adresat (odbiorca) karty po otrzymaniu przesyłki samodzielnie wykrawa (wyrywa, oddziela) kartę,  która jak standardowa karta plastikowa może być przechowywana np. w portfelu.  Formularz TAN posiada pole maskujące kody które po uformowaniu przesyłki samonośnej (selfmailer) nie są widoczne z zewnątrz.

Formularze i koperty PIN / TAN znajdują również zastosowanie w dziedzinach gdzie wskazane lub formalnie wymagane (RODO) jest przekazanie informacji w sposób gwarantujący jej pełną poufność. W zależności od charakteru wrażliwości przesyłanych danych proponujemy różne systemy i rodzaje zabezpieczeń. Dostarczamy produkty od rozwiązań klasy Budget po rozwiązania Premium. Wszystkie nasze  rozwiązania są certyfikowane do obsługi informacji niejawnych.