Formularze PIN / TAN

Formularze PIN / TAN to nasza specjalność. Nasza firma specjalizuje się w produkcji oraz obsłudze formularzy utajnionych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla sektora bankowego.

Od ponad 12 lat proponowane przez nas rozwiązania i technologie są obecne w największych polskich bankach oraz firmach dla których bezpieczna dystrybucja informacji niejawnej ma kluczowe znaczenie.

Formularze PIN / TAN

PIN TAB

Formularz PIN jest powszechnie stosowany w przekazywaniu przez banki, operatorów telekomunikacyjnych oraz inne podmioty numerów PIN do  wszelkiego rodzaju kart (kredytowych, debetowych itp.), bankowości elektronicznej  oraz innych systemów  wymagających uwierzytelnienia przy pomocy hasła numerycznego bądź alfanumerycznego. Z uwagi na swój charakter formularze PIN są jednymi z najlepiej zabezpieczonych przesyłek masowych na rynku. Oferujemy kilka systemów PIN – wszystkie oferowane przez nas systemy posiadają aprobatę i homologację stosownych organów certyfikujących i są powszechnie akceptowane na całym świecie przez największe organizacje kartowe. Proponujemy rozwiązania do personalizacji w starszych systemach dot matrix jak i nowsze do personalizacji w systemach druku laserowego. Formularze PIN do personalizacji w systemach druku laserowego to jednokartkowe dokumenty ze zintegrowanym polem maskującym PIN. Podczas personalizacji w drukarce laserowej dane umieszczone w tzw. okienku PIN nie są widoczne dla osoby która obsługuje system drukujący  – widoczne i czytelne są jedynie dane teleadresowe i inne informacje umieszczone na zewnątrz strefy chronionej. Większość oferowanych przez nas rozwiązań PIN oferowana jest w technologii selfmailer. Selfmailery to inaczej druki bezkopertowe gdzie pismo przewodnie / formularz jest jednocześnie korespondencją samonośną. Zastosowanie formy przesyłek samonośnych w znaczący sposób upraszcza i przyśpiesza konfekcjonowanie korespondencji i jej wysyłkę.

Formularze PIN / TAN

TAN

Formularze TAN służą do przekazywania haseł jednorazowych do autoryzacji operacji. Formularz TAN to najczęściej jednokartkowy dokument formatu A4 ze zintegrowaną kartą (formatu karty kredytowej ISO 7810 ). Integracja karty polega na wzmocnieniu kartki (laminowaniu) w miejscu gdzie karta ma być umieszczona a następnie naniesieniu mikroperforacji  w kształcie i formacie karty. Formularz z kartą TAN po naniesieniu perforacji w dalszym ciągu stanowi integralną całość co jest warunkiem koniecznym do personalizacji w systemach druku laserowego.  Podczas personalizacji w miejscu umieszczenia karty nanoszone są kody jednorazowe TAN, natomiast na pozostałej części formularza dane adresowe oraz inne informacje które mają zostać przekazane adresatowi.  Formularz TAN posiada pole maskujące kody które po uformowaniu przesyłki samonośnej (selfmailer) nie są widoczne z zewnątrz.

Formularze PIN / TAN znajdują również zastosowanie w innych dziedzinach gdzie niezbędne lub formalnie wymagane jest przekazanie informacji w sposób gwarantujący jej pełną poufność. W zależności od charakteru wrażliwości przesyłanych danych możemy zaproponować różne systemy i rodzaje zabezpieczeń, od rozwiązań klasy Budget po rozwiązania Premium. Wszystkie nasze  rozwiązania są certyfikowane do obsługi informacji niejawnych.